Skip to main content

Vietnamese

Thông Tin Chuyên Chở Cơ Bản Quý vị có cần một phiên dịch viên không?

Thông tin, lịch trình, đường vòng của xe buýt và tàu.

Vui lòng gọi số 612-373-3333

Chọn tùy chọn 6

Giờ Làm Việc:

  • Thứ 2 đến Thứ 6: 6:30 sáng đến 9 giờ tối
  • Thứ 7 và các ngày lễ liên bang: 8:00 sáng đến 4:30 chiều
  • Chủ Nhật: đóng cửa

Mất đồ, khiếu nại, đề xuất

Vui lòng gọi số 612-373-3333

Chọn tùy chọn 6

Giờ Làm Việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: từ 7:30 sáng đến 5:30 chiều


Cách đi xe buýt và tàu

Xe buýt

Xe buýt địa phương thường chạy cả ngày và dừng nhiều lần dọc tuyến xe buýt.

Xe buýt tốc hành thường chỉ chạy vào buổi sáng và buổi chiều vào giờ cao điểm. Xe buýt tốc hành đi trên đường cao tốc. Xe buýt tốc hành không dừng tại nhiều điểm dừng xe buýt. Xe buýt tốc hành có mức phí cao hơn.

Cách đi xe buýt

Tàu đường sắt nội thành

Các chuyến tàu đường sắt nội thành chạy thường xuyên và dừng ở mọi trạm.

Các chuyến tàu Blue Line đi từ trung tâm thành phố Minneapolis đến sân bay và Mall of America trên Đại Lộ Hiawatha.

Các chuyến tàu Green Line đi từ trung tâm thành phố Minneapolis đến trung tâm thành phố St Paul trên Đại lộ University.

Cách đi tàu đường sắt nội thành

Xe Buýt Nhanh

Xe buýt nhanh chạy thường xuyên hơn so với xe buýt thông thường. Các điểm dừng xe buýt cách nhau xa hơn.

Xe buýt Tuyến A chạy từ Ga Tàu 46th St đến Rosedale Mall trên Đại Lộ Snelling.

Xe buýt Tuyến C đi từ trung tâm thành phố Minneapolis đến Trung Tâm Chuyên Chở Brooklyn Center trên Đại Lộ Penn.

Các xe buýt Red Line đi từ Mall of America đến Trạm Chuyên Chở Apple Valley.

Cách đi Xe Buýt Nhanh

Tàu Northstar

Tàu Northstar đi từ Ga Target Field ở trung tâm thành phố Minneapolis đến Fridley, Coon Rapids, Anoka, Ramsey, Elk River và Big Lake. Các chuyến tàu không chạy thường xuyên.

Cách đi tàu Northstar


Tôi Phải Trả Phí Bao Nhiêu?

Giá Vế
Giá Vé Xe Buýt Địa Phương, Tuyến A & METRO Giờ Cao Điểm
thứ Hai - thứ Sáu
6:00 - 9:00 sáng
3:00 - 6:30 chiều

Giờ
Không Cao Điểm

Người Lớn (từ 13-64 tuổi) $2,50 $2,00
Người Cao Tuổi (65 tuổi trở lên) 
Thanh Thiếu Niên (6-12), Medicare
$2,50 $1,00
Khu Vực Trung Tâm Thành Phố $0,50 $0,50
Giá Vé Xe Buýt Nhanh Giờ Cao Điểm Giờ
Không Cao Điểm
Người Lớn (từ 13-64 tuổi) $3,25 $2,50
Người Cao Tuổi (65 tuổi trở lên)
Thanh Thiếu Niên (6-12), Medicare
$3,25 $1,00
Giá Vé Giảm
Người khuyết tật $1,00
Mọi lúc trên các xe buýt & tuyến METRO
Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống MIỄN PHÍ (giới hạn 3 trẻ)
Phải đi cùng một khách hàng có thanh toán tiền vé

Vé/vé chuyển xe tàu có giá trị trong 2 tiếng rưỡi. Có thể sử dụng vé chuyển xe tàu trên xe buýt, xe buýt nhanh và tàu đường sắt nội thành.

Cách thanh toán khi đi xe buýt

Tiền mặt: Các tài xế xe buýt không trả lại tiền thừa. Hãy thanh toán số tiền chính xác. Yêu cầu vé chuyển xe.

Thẻ Go-To: Chạm vào đầu đọc Thẻ Go-To.

Ứng Dụng Metro Transit: Cho tài xế xe buýt xem màn hình điện thoại di động.

Cách thanh toán khi đi tàu đường sắt nội thành

Tiền mặt hoặc thẻ tín dụng: Thanh toán tại máy bán vé. Vé của quý vị chính là vé chuyển tàu.

Thẻ Go-To: Chạm vào đầu đọc Thẻ Go-To.

Ứng Dụng Metro Transit: Cho xem màn hình điện thoại di động nếu được yêu cầu.

Nhân viên kiểm tra của Metro Transit lên tàu để kiểm tra vé. Cho nhân viên kiểm tra xem vé, vé chuyển tàu, Thẻ Go-To hoặc Ứng Dụng Metro Transit của quý vị nếu được yêu cầu.

Cách thanh toán khi đi xe buýt nhanh

Tiền mặt hoặc thẻ tín dụng: Thanh toán tại máy bán vé. Vé của quý vị chính là vé chuyển tàu.

Thẻ Go-To: Chạm vào đầu đọc Thẻ Go-To.

Ứng Dụng Metro Transit: Cho xem màn hình điện thoại di động nếu được yêu cầu.

Nhân viên kiểm tra của Metro Transit lên xe buýt để kiểm tra vé. Cho nhân viên kiểm tra xem vé, vé chuyển xe, Thẻ Go-To hoặc Ứng Dụng Metro Transit của quý vị nếu được yêu cầu.

Cách thanh toán khi đi tàu Northstar

Tiền mặt hoặc thẻ tín dụng: Thanh toán tại máy bán vé. Vé của quý vị chính là vé chuyển tàu.

Thẻ Go-To: Chạm vào đầu đọc Thẻ Go-To.

Ứng Dụng Metro Transit: Cho xem màn hình điện thoại di động nếu được yêu cầu

Northstar Fares
Giá Vé Northstar Cuối Tuần
Đây là giá vé vào giờ không cao điểm
Cuối Tuần
Đây là giá vé vào giờ không cao điểm
Giá vé một chiều đi từ/đi đến trung tâm
thành phố Minneapolis
Tất cả khách hàng trừ người
khuyết tật
Người lớn Người Cao Tuổi (từ 65 tuổi trở lên), Thanh Thiếu Niên (6-12 tuổi) và chủ thẻ Medicare Hợp Lệ mọi lúc đối với người khuyết tật
Big Lake $6,25 $5,50 $2,00
Elk River $4,75 $4,25 $1,50
Ramsey $3,75 $3,75 $1,25
Anoka $3,25 $3,25 $1,25
Coon Rapids-Riverdale/Zos Riverdale $3,25 $3,25 $1,25
Fridley $3,25 $3,25 $1,00
Từ Trạm này đến Trạm khác $3,25 $2,75 $1,00

Cách đăng ký Thẻ Go-To:

Đăng ký Thẻ Go-To hoặc thêm tiền vào Thẻ Go-To tại các máy bán vé ở ga tàu đường sắt nội thành, Cub Foods, Trung Tâm Dịch Vụ Metro Transit hoặc trên trang web của Metro Transit.

Mẫu đơn đặt hàng Thẻ Go-To

Go-To Card
Địa Điểm Địa Chỉ Giờ Mở Cửa
Trung Tâm Thành Phố Minneapolis 719 Marquette Ave. Thứ Hai-Thứ Sáu:
7:30 sáng. - 5:30 chiều
Trung Tâm Thành Phố St. Paul Skyway, US Bank Center
101 E. 5th St.
Thứ Hai-Thứ Sáu:
9:00 sáng - 4:30 chiều

Giảm Giá Vé

Khả Năng Vận Động Hạn Chế

Các khách hàng bị khuyết tật có thể được giảm giá vé.

Các khách hàng bị khuyết tật phải có giấy tờ tùy thân được chấp thuận mới được giảm giá vé.

Chương Trình dành cho Người có Thu Nhập Thấp (TAP)

Những người dân có thu nhập thấp có thể được hưởng các chuyến đi trị giá $1 cả ngày, mỗi ngày.

Để được xét đủ điều kiện, hãy xuất trình tài liệu đã được phê duyệt về thu nhập.

Đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp tại Trung Tâm Dịch Vụ Metro Transit hoặc tại sự kiện đăng ký.

Nếu quý vị được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được một Thẻ Go-To đặc biệt để nạp tiền vào.

Trở thành Đối tác TAP

Giá Vé dành cho Người Cao Tuổi

Người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên có thể đi xe buýt và tàu với giá vé thấp hơn.

Để được giảm giá vé, hãy xuất trình giấy tờ tùy thân có xác nhận “T” hoặc yêu cầu Thẻ Go-To được giảm giá vé qua đường bưu điện.

Dân Quyền - Khiếu Nại về Phân Biệt Đối Xử theo Tiêu Đề VI

Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964 là luật liên bang bảo vệ các cá nhân và các nhóm khỏi bị phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia.

Tìm hiểu các quyền theo Tiêu Đề VI của quý vị