Skip to main content For screen readers, our previous mobile pages might be more easily navigated while we continue to improve the accessibility of our website.

 

Go-To Student Pass

Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis ayaa ballaarinaya barnaamijka Kaadhka Bas/tareen raaca (Go To Card) dayrta 2012, ayna ka mid noqonayaan ardayda u qalma ee dugsiyada sare ee Edison, Henry, North, Roosevelt, Washburn, Wellstone isla markaasna balaarinaya ikhyaarka ardayda Southwest (Expanded Option students at Southwest). Ardayda kale ee dugsiyada South iyo Southwest ee u qalma ayaa iyana ku soo biiri doona dayrta 2013. 

Muxuu yahay Kaadhka Bas-raaca ardaygu? (What is a Go-To Student Pass?)

 • •  Go-To Student Pass waa kaadh balaastig adag ka samaysan, ardayduna ay ku raaci karaan basaska & tareenka magaalada raacitaan aan xad lahayn, geeynaya kana soo qaadaya dugsiga halkii ay hore u geyn jireen ugana soo qaadi jireen basaska jaallaha ah.
 • • Bas-raacyada ayaa loo isticmaali karaa waxqabadyada ardayda ee dugsiga kaddib. Ardayda ayaa sidoo kale u isticmaali kara waxqabadyada manhajka ka baxsan ee dugsiga ka hor iyo kaddibba.
 • • Barnaamijka  Bas-raacyada ardayda (Go-To Student Pass program) waa ballaarin barnaamij tijaabo ahaa ee taabba galay ee Kaadhka Bas-raacyada (successful Go-To Card pilot program).
 •  

Faa’iidooyinka Barnaamijka (Benefits of the program)

 • • Wuxuu ardayda siinayaa manhaj jadwal is bed-beddeli og iyo tas-hiilaad fursado kala duwan ee bulshada dhexdeeda. 
 • • Fursado dheeraad ah ee dugsiga baaqi loogu ahaan karo barnaamijyo manhaj, isboort iyo waxqabadyada ka baxsan saacadaha caadiga ah ee dugsiga.
 • • Lagu xaqiijinayo aqoonsiga ardayga ee dugsiga.
 • • adeegyo kaalmo iyo luqadeed ee ay bixinayaan shaqaalaha Check and Connect staff.
 • • hagaajinta xasilinta/haynta iyo soo xaadirista ardayda.
 •  

Sidee buu u shaqeeyaa Kaadka Basraacu? (How do Go-To Student Passes work?)

Kaadhka Go-To Student Passes  ayaa ardaydu basaska iyo tareenka ku raaci kartaa 5:00 aroornimo ilaa 10:00 fiidnimo toddobada beri ee asbuuca.

Yaa u qalma? (Who is eligible?)

 • • Dhammaan ardayda u qalanta gaadiidka ee dhigta  Edison, Henry, North, Roosevelt, Washburn, Wellstone & Ballaarrinta Ikhyaarka Ardayda Southwest (Expanded Option students at Southwest). 
 • • Ardayda  hadda u qalanta baska jaallaha ah, ku nool soonaha soo xaadirista, kana baxsan soonaha u lugaynta dugsiga (within the attendance zone & outside walk zone).
 • • Ardayda u qalanta cunta bilaashka ah ama sicirkeeda la jabiyey.
 • • Ardayda dhigta dugsi sare ka baxsan soonahooda soo xaadirista, isla markaasna aan u qalmin gaadid, uma qalmayaan kaadhka bas-raacyada (Go-To Student Pass). 

Tallaabooyinka xiga? In badan ka baro (Next steps? Learn more).

 • • Dhammaystir xaashida U Qalmidda Cuntada Bilaashkaa (Complete the School Lunch Eligibility form) kaasoo boostada kuugu imaan doona Luulyo 2012. Way adag tahay in la tilmaansado ardayda u qalma cuntada bilaashka ah ama sicirkeeda la jabiyey iyo Kaadhka Bas& Tareen raaca.
 • • Ka soo qayb gal shirarka mustaqbalka ee Go To Student Pass, isla markaasna dib u milicso ammaanka, khadadka iyo su’aalaha.
   

Soo Koobidda Adeegyada Dheeraadka La Qorsheeyey (Summary Of Planned Extra Service)

Laga Bilaabo bilawga sannadk dugsiyeedka  2012-2013 Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis, Metro Transit  ayaa kordhinaya adeegyada, si ay u kaabaan baahida gaadiid una dhammaystiraan khadadka hadda jira iyo jadwallada. Hoosta waxaa ku qoran liiska isbeddellada, una kala qoran dugsi dugsi. Jadwallada cusub ee marinnada adeegga Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis diyaar ma noqon doonaan ilaa bartamaha Agoosto. Fadlan dib u hubi, waxaan mar walba idiin sheegaynaa macluumaadka la heli karo.

Caawinaad ma u baahan tahay (Qorshaynta xilliyada ku safridda basaska)?

Riix magaca dugsigaaga ee hoos ku qoran, kaddib barta Trip Planner ku qor cinwaanka aad baska ka raaceysid. Xilliyada basaska waxaa lagu agaasimey maalinta koowaad ee dugsiyadu (iskoolka) furmayaan oo ah 27-ka Agoosto, si basasku u yimaadaan 15 daqiiqo ka hor inta aan dugsigu bilaaban. Waxaad si fudud u bedeli kartaa waqtiga (aad qorshayneysid in aad baska raacid), adigoo dooranaya xilliga munaasibka kuu ah; waxaadna il-biriqsiyo gudahood ku ogaanaysaa xulashada kuugu wanaagsan ee ku safridda basaska.

• Edison High School
• North High School
• Patrick Henry High School
• Roosevelt High School
• Washburn High School
• Wellstone International High School

Metro Transit ayaa isu dheellitiri doonta marka naqshadda safarrada la eego. 

Edison

Khadka/marinka 10 (Route 10)

 • • Adeeg dheeraad ah ayaa la siinayaa dugsiga ka hor iyo kaddibba
  • Qaadista & ku Dejinta Central (Pick up and drop off on Central) (marinka caadiga ah)

Khadka/marinka 17 (Route 17)

 • • Qaadista & Ku dejinta Washington (Pick up and drop off on Washington) (marinka caadiga ah)
  • Adeeg Dheeraad ah looma Qorshayn

Khadka/marinka (Route 32)

 • • Adeeg dheeraad ah ayaa loo samaynayaa Woqooyiga Minneapolis & Edison dugsiga ka hor iyo kaddib
  • Safarrada aan dugsiga la xiriirin (adeeg 30-daqiiqo maalinta oo idil) ka qaadid & ku dejin Lowry (marinka caadiga ah)
  • Buundada Lowry Avenue Bridge  ayaa la filayaa in la furo dabayaaqada xagaaga
   

Patrick Henry

Marinka/Khadka 5 (Route 5)

 • • Adeeg dheeraad ah ayaa la siinayaa dugsiga ka hor iyo kaddibba
 • • Qaadid & Ku dejin 44th Avenue (marinka caadiga ah)

Marinka/khadka 19 (Route 19)

 • • Adeeg dheeraad ah ayaa la siinayaa dugsiga ka hor iyo kaddibba
 • • Ka qaadid Penn ee 43rd Avenue (marinka caadiga ah)
 • • ka qaadid dugsiga ee Morgan (soonayaasha basaska dugsiga hadda)

Marinka/khadka 32 (Route 32)

 • • Si toos ah uguma adeego Henry; wuxuu isku xirayaa marinnada 5 ama19 adeegyada u dhexeeya Woqooyiga Minneapolis iyo Henry
 • • Safarrada ayaa lagu salaynayaa saacado maalmeedka dugsiga
 • • Buundada  Lowry Avenue Bridge ayaa la filayaa in la furo dabayaaqada xagaaga

Marinka/khadka 724 (Route 724)

 • • Marin cusub ee woqooyiga u jeeda (northbound) ayaa lagu darayaa si dugsiga loo yimaado 7:45 a/n.
 • • marinka koofurta u jeeda (southbound) ee hadda jira ayaa jiri doona saacadaha dugsiga kaddiib
 • • ka qaadis & ku dejin 44th Avenue (marinka caadiga ah)
 •  

Woqooyi (North)

Marinka/khadka 5 (Route 5)

 • • Ku dejin Basaska Koonforta u jeeda waa Fremont (Southbound buses on Fremont)
 • • Ka qaadis basaska Woqooyiga u jeeda waa Emerson (northbound buses on Emerson)
 • •  Adeeg dheeraad ah ayaa la siinayaa dugsiga ka hor iyo kaddibba

Marinka/khadka 7 (Route 7)

 • • Ka qaadid & Ku dejin Plymouth
 • • Adeeg dheeraada oo kale lama qorshayn

Marinka/khadka 19 (Route 19)

 • • ka qaadid & ku dejin Penn (ama u beddelasho khadka 7( or transfere to Route 7)
 • • Adeeg dheeraada oo kale lama qorshayn
 •  

Roosevelt

Marinka/khadka 14 (Route 14)

 • • Adeeg dheeraad ah ayaa la siinayaa Qaybta “E” dugsiga ka hor & kaddib(“E” branch before and after school)
 • • ka qaadid & ku dejin waa 28th Avenue (marinka caadiga ah)

Marinka/khadka 22 (Route 22)

 • • Adeeg dheeraad ah ayaa la siinayaa dugsiga ka hor iyo kaddibba (Baahida ugu badani waa ardayda ku nool foofurta dugsiga (south of the school)
  • ka qaadid & ku dejin waa 28th Avenue (marinka caadiga ah)

Marinka/khadka 23 (Route 23)

 • •  Adeeg dheeraad ah ayaa la siinayaa dugsiga ka hor iyo kaddibba (Baahida ugu badani waa ardayda ku nool galbeedka dugsiga (west of the school)
   • ka qaadid & ku dejin waa 38th street (marinka caadiga ah)

Marinka/khadka 46 (Route 46)

 • • ka qaadid & ku dejin waa 42nd Street (marinka caadiga ah)

METRO Blue Line (Hiawatha)

 • • ka qaadid & ku dejin waa  Xaruunta 38th street
 •  

Washburn

Marinka/khadka 4 (Route 4)

 • • ka qaadid & ku dejin waa  Bryant

Marinka/khadka 5 (Route 5)

 • • Si toos ah uguma adeego Washburn; wuxuu ku xiraa marinka Route 46
  • Adeeg dheeraad ah ayaa la siinayaa isku xiraya safarrada Marinka Route 46 maalmaha dugsigu jiro

Marinka/khadka 11 (Route 11)

 • • Adeeg dheeraad ah ayaa la siinayaa Qaybta “D” (“D” branch)dugsiga ka hor iyo kaddib
  • Ka qaadid & Dejintu waa 49th Street ee soonaha hadda ee basaska dugsiga

Marinka/khadka18 (Route 18)

 • • dheeraad ah ayaa la siinayaa dugsiga ka hor iyo kaddibba
  • Ka qaadid & Dejintu waa Nicollet & 49th Street (marinka caadiga ah)

Marinka/khadka46  (Route 46)

 • • Adeeg dheeraad ah ayaa la siinayaa dugsiga ka hor iyo kaddibba (Baahida ugu badani waa ardayda ku nool bariga dugsiga (east of the school)
  • Waxaa dib loo qaabaynayaa doorashada safarrada subaxa dhinaca bari u jeeda iyo galabtiina dhinaca galbeed u jeeda ee u safraya meel dugsiga dhaafsiisan
  • Safarrada dhinaca bari u jeeda (Eastbound trips) ee u adeegaya dugsiga ayaa dib loo eegayaa si ay u joogsadaan goobta  Pleasant  oo ah ka soo horjeedka dhismaha dugsiga
  • Ka Qaadida & Ku dejinta safarrada bariga u jeeda (eastbound trips) ee ka soo horjeeda Pleasant una dhexeeya 50th & 49th streets
  • Ka qaadidda & ku dejinta safarrada galbeedka u jeeda (westbound trips) waa 50th Street ka soo horjeedka dugsiga

Marinka/khadka 535 (Route 535)

 • • si toos ah uguma adeegayo Washburn; wuxuu ku xirayaa marinka Route 11 ama Route 46
  • Safarrada hadda jira ayaa waafaqsan saacadaha dugsiga

 

NexTrip

Get real-time departure times for your routes (?)

Simply choose your route, direction and stop or enter a stop number - NexTrip will list up to the next 6 departures.
Read about NexTrip
Popup window icon

(?)
Go to logoGo-To Cards & Passes

Check balance/transaction history for Go-To Cards and passes and add value.

Enter Serial Number
> Get a Go-To Card
> Find a Go-To Retailer Get a Go-To Card
Find a Go-To Retailer
Trip Planner

Get options for where and when you want to go

Skip footer navigation

CONTACT US
FOLLOW US ON: